Kod 95

Loading
loading..

Periodična izobrazba vozača (KOD 95) je obvezna obuka kojom se osobama koje imaju SSO o početnim kvalifikacijama, ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početnih kvalifikacija, osigurava dopunu znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva. Kod 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani, te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača i obvezna je za sve vozače sljedećih kategorija:

Vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE;
Vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE;

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan „kod 95“.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background